ปั๊มระบบน้ำเสีย และอุปกรณ์ระบบน้ำเสีย

วันที่:

จำหน่ายปั๊มระบบน้ำเสีย และอุปกรณ์ระบบน้ำเสีย

        ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment Plant) การกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม หรือเกิดจากกิจวัตรประจำวัดนของประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนหรือแหล่งที่อยู่อาศัยต่างๆ ให้หมดไป หรือมีปริมาณสิ่งปนเปื้อนในน้ำลดลงจนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดต่างๆ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม อาคารที่พักอาศัยต่างๆ และพื้นที่เกษตรกรรม จะมีปริมาณสารเคมีหรือสารละลายเข้มข้นผสมอยู่ในปริมาณ ที่แตกต่างกัน

เครื่องสูบน้ำชนิดล่อน้ำด้วยตัวเอง

เครื่องสูบน้ำชนิดล่อน้ำด้วยตัวเอง เหมาะสำหรับน้ำเสียที่มีตะกอน ลักษณะใบพัดเป็นแบบกึ่งเปิด ตะกอนจึงผ่านได้โดยไม่ติดขัดไม่ต้องล่อน้ำเพราะตัวปั๊มมีวาล์วกันกลับ (Check Valve)
เครื่องสูบน้ำชนิดล่อน้ำด้วยตัวเอง

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipumpindustry.com

106
แชร์:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag